Wystartował Europejski System Nawigacji Satelitarnej Galileo

Posted on 2016-12-20 | in Nowinki | by
Facebooktwittergoogle_plus

15 grudnia 2016 rozpoczęła się eksploatacja Europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo.

Jak poinformowała Komisja Europejska, właściciel systemu, satelity Initial Galileo Service (IGS) rozpoczęły nadawanie sygnału do pozycjonowania i pomiaru czasu dla użytkowników na całym świecie.

W kolejnych etapach w przestrzeni umieszczane będą kolejne satelity celem rozbudowy konstelacji, która będzie stopniowo poprawiać wydajność i dostępność nawet w odległych zakątkach świata.

Europejska Agencja Kosmiczna ESA ( European Space Agency) nadzorowała projekt i wdrażanie systemu Galileo w imieniu Komisji. W przyszłym roku prowadzenie systemu ma zostać powierzone Agencji Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej.

Cała Konstelacja Galileo składać się będzie z 24 satelitów plus satelity zapasowe, celem zapewnienia nieprzerwanej emisji sygnału satelitarnego.

Dyrektor Generalny ESA Jan Woerner zauważył, że dla ESA jest to ważny moment w programie. Wiemy, że wydajność systemu jest znakomita.

„Inicjalny start systemu jest dowodem na to, że czas i pieniądze zainwestowane przez ESA i Komisję nie poszły na marne. Że opłaciła się praca naszych inżynierów i innych pracowników, że europejski przemysł może być dumny z uruchomienia tego fantastycznego systemu.”

Paul Verhoef, dyrektor programu Galileo w ESA dodał:

„Dzisiejsza informacja oznacza przejście z sytemu testowego do komercyjnego. Jesteśmy dumni z bycia partnerem programu Galileo. Jednakże jeszcze wiele do zrobienia przed nami. To dopiero początek. Musi zostać wdrożona cała konstelacja kosmiczna oraz infrastruktura naziemna. Wszystko musi zostać zweryfikowane i sprawdzone. Ponadto wspólnie z Komisją zaczęliśmy pracę nad drugą generacją, co zapowiada się jako długa, ale jakże satysfakcjonująca przygoda.”

Początkowe usługi:

Na początek Galileo zapewnia trzy typy usług, których ilość będzie ciągle rosła.

Open Sevice – to usługa bezpłatna przeznaczona na rynek masowy dla użytkowników indywidualnych korzystających ze smartfonów i innych systemów nawigacji satelitarnej. Usługa jest w pełni kompatybilna z GPS i dzięki temu możliwe będzie bardziej dokładne i niezawodne pozycjonowanie w przestrzeni.

Galileo’s Public Regulated Service – to z kolei solidny, szyfrowany dostęp dla użytkowników administracji publicznej, takich jak ochrona ludności, straż pożarna, czy policja.

The Search and Rescue Service – to wkład Europy w prowadzony od dawna projekt Cospas–Sarsat, polegający na wdrożeniu międzynarodowego systemu nawigacji ratunkowej. Szybkie lokalizowanie kogoś wyposażonego w nadajnik ratunkowy, kto zaginął na morzu lub na pustyni, zostanie zmniejszona z 3 godzin obecnie do zaledwie 10 minut, a jego lokalizacja będzie ustalona z dokładnością do 5 km z dotychczasowych 10 km.

Znajdowanie drogi.

Podobnie jak w innych systemach nawigacji satelitarnej, jedną z podstawowych funkcji Galileo, są operacje polegające na bardzo precyzyjnym pomiarze czasu – do jednej 10 miliardowej części sekundy.

Fale elektromagnetyczne pokonują 30 cm w czasie 1 miliardowej części sekundy – to czas, w jakim sygnał Galileo dotrze do odbiornika użytkownika. Wszystko, co musi zrobić odbiornik, to pomnożyć czas przejazdu przez prędkość światła i uzyskać precyzyjny pomiar prędkości z jaką się porusza, oraz dokładne oznaczenie miejsca.

Aby pomiary były skuteczne, odbiornik musi widzieć co najmniej 4 satelity. Więcej satelit zwiększa precyzję.

Aby system Galileo zaistniał w przestrzeni użytkowej, konieczne jest umieszczenie odpowiednich chipów w urządzeniach. Obecnie weźmie w tym udział 17 producentów urządzeń, reprezentujących 95% światowej podaży.

Galileo System Time ma stać się ważnym narzędziem samym w sobie, niezbędnym do synchronizacji sieci bankowych oraz zasilania baz danych na całym świecie.

Facebooktwittergoogle_plus

Comments are closed.